header_4 (Custom).png header_2 (Custom).png header_3 (Custom).png header_6 (Custom).png header_5 (Custom).png header_1 (Custom).png
Nieuwsafbeelding
Algemeen

Invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

19-4-2018  | 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt ervoor dat dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie van kracht is en dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vanaf deze datum niet langer geldt. Deze AVG heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle sportverenigingen.

We krijgen meer verplichtingen en de wet is ook een stuk strenger dan de Wbp.

Elke vereniging moet in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om die gegevens te beschermen? En iedere sportclub moet aantonen dat ze zich aan de wet houden.

Wat betekent de AVG o.a.:

  • Er komt een HCZ Privacybeleid.
  • Vrijwilligers kunnen te maken krijgen met geheimhouding.
  • Er  komen verwerkersovereenkomsten met externe partijen.
  • Een teamfoto plaatsen kan niet zonder meer. Iedereen op de foto moet toestemming geven. (Heeft ook consequenties voor de Zevenklap.)
  • Een leuke actiefoto van een wedstrijd op de officiële social media van HCZ (Facebook en Twitter) plaatsen kan niet zomaar. Ook hier is toestemming nodig.


HCZ is al geruime tijd bezig met de invoering van de AVG. Met behulp van de KNHB tool en Lisa wordt bepaald welke activiteiten er nodig zijn zodat ook HCZ op 25 mei aan de AVG voldoet.


Via deze weg houden we jullie op de hoogte van de invoering van de AVG.